Project news
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 152 common:people_all_forms
    
Новини

Звіт директора Опорного закладу загальної середньої освіти Марківська гімназія Марківської районної ради Луганської області про роботу закладу в 2018-2019 навчальному році

Date: 26 червня 2019 о 18:18
149 views

Звіт

директора Опорного закладу загальної середньої освіти

Марківська гімназія Марківської районної ради Луганської області

про роботу закладу в  2018-2019 навчальному році

Смт. Марківка    25.06.2019

     На виконання наказів Міністерства освіти і науки України  № 55 від 28 січня 2005 року "Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів", № 178 від 23 березня 2005 року «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» директор  звітує про   роботу колективу гімназії та свою діяльність за 2018-2019 навчальний рік.

 1. Загальна інформація про  заклад.

У 2018 - 2019 навчальному  році основна діяльність гімназії була спрямована на  створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти згідно зі ст..53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Концепції профільного навчання, Концепції національно-патріотичного виховання, реалізації державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Гімназія здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту, який у новій редакції затверджено рішенням районної ради від 10.09.2018 №27/3.

 1. Матеріально-технічна база опорного закладу.

Приміщення гімназії введено в дію в 1989 році. Будівля складається з 4-х поверхів, проектна потужність -1176 учнів.

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

У приміщенні 26 класних кімнат, кабінети:

 • Російської мови та зарубіжної літератури
 • Кабінет фізики
 • Кабінет хімії
 • Кабінет біології
 • Кабінет історії
 • Кабінет математики
 • Кабінети інформатики
 • Кабінет географії
 • Кабінет іноземної мови(інформаційно-ресурсний центр Британ-

ської ради)

 • Кабінет трудового навчання для дівчат, майстерня для хлопців
 • Мультимедійний клас початкових класів

Забезпеченість закладу меблями 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В гімназії є їдальня, актова зала, бібліотека , 2 спортивні зали, спортивні майданчики, стадіон,  музей.

3. Стан і розвиток шкільної мережі

    Розпорядженням голови селищної ради за навчальним закладом закріплена територія обслуговування. На виконання  Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» адміністрацією  та педагогами гімназії здійснювалася робота щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку, які проживають на території мікрорайону.Усі діти шкільного віку мікрорайону охоплені навчанням.

 Проводиться відповідна робота щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти та збереження  шкільного контингенту. Станом на 05 вересня 2018 року в гімназії було відкрито26 класів(2017р.- 27 класів, 2016р. -26 класів, 2015р-26 ), кількість учнів у них становила 566(2017р.- 567,2016р.-556, в 2015р-552 ). Середня наповнюваність класів у 1-4-х складає 24,7 (2017р.-23,7 учня , 2016р.- 23,4 ,в 2015р -23), у 5-9-х класах — 20,5( 2017р.-20,1, в 2016р.-20,6 , у 2015р-20,8), в 10-11-х класах –18 (2017р-17,в 2016р.-19, в 2015р-18), загальна по гімназії —21,7 (2017р.-21, в 2016р.-21,3,  в 2015р-21,2). До 1-го класу зараховано 50(2017р.- 73 дитини, в 2016р. – 52, 2015рік -64 чоловіка). Тимчасово переселених учнів  –40 (2017р.-31,в 2016р.-35). В цьому році планується зарахувати до 1 класу 61 дитину.

Ведеться щоденний облік  за відвідуванням учнями занять, установлюються причини відсутності, дані фіксуються в  класних журналах, здійснюється аналіз захворюваності, довідки систематизуються та зберігаються в особових справах. Щодня надається узагальнений звіт до відділу освіти. За результатами проведеної роботи   видано наказ.

Здійснюється профілактична робота з попередження бездоглядності та правопорушень. Двічі на рік проводиться  Рейд «Урок».  Щотижня на загальношкільних лінійках підводиться підсумок чергування за минулий тиждень,   результати навчання, участі у заходах. Підтримується зв'язок з батьками.

Питання всеобучу систематично заслуховується на педраді, нарадах при директорові, раді гімназії, батьківських зборах,  про що свідчать відповідні накази та протоколи.

Списки дітей і підлітків, Алфавітна книга, класні журнали, Журнал обліку відвідування, Книга руху учнів, особові справи ведуться згідно з вимогами. Систематично перевіряються директором та його заступниками.

4. Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови», Листа МОНУ від01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування державної мови в освітній галузі»

         В гімназії  неухильно ведеться робота щодо виконання вказаних документів:

- освітній процес здійснюється українською мовою;

- державною мовою проводяться засідання педагогічних рад, батьківські збори, наради, семінари тощо;

- діловодство і вся документація, листування ведеться українською мовою;

- офіційні свята, заходи  проводяться державною мовою.

      Один раз на 5 років (в 2015-2016 навчальному році) перевіряється стан викладання української мови та літератури.

 Учні закладу беруть активну участь у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, імені Т. Г. Шевченка, олімпіадах з української мови та літератури.  Призером обласного етапу конкурсу ім.П.Яцика в цьому навчальному році стала учениця  4-А класу Данильченко Владислава (вчитель Матвієнко Т.А.).  

5 . Кадрове забезпечення.

У 2018-2019 навчальному році в гімназії працювали:

- основних педагогічних працівників – 45,

- 28 працівників з числа технічного й обслуговуючого персоналу та 2 сезонних оператори котельні.

Штатними працівниками  гімназія  забезпечена. Розстановка педкадрів здійснюється відповідно до фахової освіти і кваліфікації. З 45 вчителів 43 мають вищу освіту. Якісний склад педагогічних працівників високий –67%:

- з  вищою категорією – 23 вчителів, з них 13  мають педагогічні звання: «вчитель-методист» -5  та «старший вчитель» - 8, з першою категорією –7, з другою – 4, спеціалістів -2.

В гімназії працюють 22% вчителів віком 35 років і молодші.

Одним із засобів підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності є щорічна атестація педпрацівників.  В 2019 році атестувалося 5 вчителів. Підтвердили  кваліфікаційну категорію 4 педагога, підвищили – 1, 2 - отримали  звання «старший вчитель».      За планом курси підвищення кваліфікації протягом навчального року пройшли 12 педагогів, з них для роботи в умовах НУШ-6. 

Адміністрація гімназії, вчителі  є активними учасниками різноманітних семінарів, конференцій, вебінарів та інших заходів, які були запропоновані РМК та ЛОІППО.

  Вчителі володіють комп’ютерними технологіями та використовують їх у роботі з учнями й батьками.

   Гімназія має власний сайт, на якому висвітлюється життя закладу та відбувається соціальне партнерство з батьками учнів.

6.  Методична робота.

У  2018-2019 н.р. навчальному році методична робота була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положень «Про порядок здійснення інноваційної діяльності» (наказ МОН України  07.11.2000 №522 зі змінами № 1352 30.11.2012, №380  31.03.2015, №994 11.07.2017), основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 № 344/2013, Указів Президента України від 20.03.2008 №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» та «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» (20.04.2011 №462), «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (23.11.2011 № 1392),  наказу МОН України 23.03.2018 № 283 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи», розпорядження Кабінету Міністрів 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2019 року», нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, реалізації «Концепції національно-патріотичного виховання», а також відповідно до завдань, визначених у наказі „ Про організацію науково-методичної роботи з педкадрами Марківської гімназії в 2018-2019 н.р.” 

№ 215  03.09.2018  та структурою методичної роботи.  Виходячи з аналізу результатів освітнього процесу і відповідно до плану роботи гімназії на 2018-2019 навчальний рік, методична робота здійснювалася за такими напрямками:

 • реалізація Програми розвитку Марківської гімназії на 2013-2018 н.р. та Освітньої програми;
 • створення он-лайн документації для спільного доступу всім членам методичного об’єднання;
 • впровадження інноваційних методик з метою підвищення результативності освітнього процесу;
 • залучення педагогів до участі в конкурсах фахової майстерності;
 • підвищення рівня самоосвіти вчителів;
 • організація роботи з обдарованими дітьми через підготовку і проведення олімпіад, конкурсів;
 • забезпечення реалізації проекту «Електронна школа».

Завершилася робота навчального закладу  над науково-методичною проблемою «Формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів на засадах особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів». В лютому на засіданні науково-методичної ради керівники проектів Програми розвитку гімназії звітували про підсумки роботи.

  Одним із першочергових завдань було впровадження Державного стандарту початкової, базової і повної загальної освіти; Реалізація навчальних програм для початкової  та основної школи та  науково-методичного супроводу роботи вчителів початкової школи, 5-10-х класів за новими Державними стандартами, навчальними планами, підручниками.           

Координувала методичну роботу науково-методична рада. Основні питання, що розглядалися на засіданнях методичних об’єднань:  впровадження Концепції  Нової української школи ( розпорядження Кабінету Міністрів України  14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1 класах), Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 2-4-х класах), ознайомлення з  наказами МОН України від 20.04.2018 року № 407 «Про затвердження типової  освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»,  від 03.07.2018 року «1/9-415 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у ЗНЗ»,  лист МОН  від 20.08.2018 № 1/9-503 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки, для використання у ЗНЗ у 2018-2019 н.р.», критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, «Формування  навчальних компетентностей   молодших школярів НУШ – новий зміст освіти», «Педагогіка партнерства як ключовий компонент НУШ»   (професійні тренінги), круглий стіл «Использование интерактивных методов обучения на уроках русского языка и литературы»,  панорама творчих ідей «Обмін досвідом щодо використання ІКТ в освітньому процесі», дискусія «Сомоосвітня діяльність – один із індикаторів професійно-педагогічної компетентності вчителя», особливості використання хмарних технологій в освітньому процесі.

            У 2018-2019 н.р. проведено засідання педагогічних рад за темами:  “Наскрізний процес виховання, що будується на цінностях – найважливіша складова формули Нової української школи ”, «Як адаптуватися до змін в освіті?», постійно діючий семінар за темою: «Реальна дієвість Нової української школи залежить від кожного конкретного педагога», «STEM-освіта: впровадження та перспективи розвитку». Педконсиліум з питань адаптації у 5-х класах, засідання круглого столу в  10-х класах – профільна школа.

Методичне об’єднання  вчителів початкових класів у новому навчальному році працює над проблемою «Створення ситуації успіху для розвитку ключових компетентностей особистості та її реалізації». На виконання обласної програми з відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського  з метою популяризації педагогічної спадщини педагога, підвищення до неї інтересу й осмислення в умовах «Нової української школи» вчителі початкової школи підготували і реалізували  проект щодо діяльності нашого навчального закладу з проблеми вивчення та творчого впровадження ідей видатного педагога-гуманіста. В рамках проекту проведено заходи: «Виставка кращих щоденників читача», вікторина «Джерело добра», інсценізація за малими творами-мініатюрами «Жива казка», виставка світлин «Я і моя улюблена книга В.О.Сухомлинського». Планово проведено олімпіади з математики, української мови, природознавства. 

Протягом року працювала творча група педагогів по впровадженню НУШ під керівництвом Жарікової Т.С. за темою: «Нові підходи до оцінювання та вимірювання знань учнів початкової школи – важливий напрямок впровадження освітньої реформи».

Згідно з планом роботи протягом навчального року проведені предметні тижні: правових знань, еколого-патріотичного виховання, ГПД, толерантності «Людина починається з добра», художньо-естетичного напрямку, зарубіжної літератури, української мови та літератури,математики, астрономії та фізики, початкових класів, Захисника Вітчизни, БЖД, англійська мова.

Вчителями російської мови та зарубіжної літератури в рамках проведення предметного тижня підготовлено і проведено цікаві, змістовні позакласні заходи: прес-конференція «Вас запрошує Майстер…» (11-Б клас), конкурс читців «Там, де панують краса і спокій…» (5 клас),  інтелект-шоу  «Скарби від Стівенсона» (6 – ті класи),  «У світі улюблених героїв» (6-ті класи), учні 8-х класів мали можливість позмагатися в літературній вікторині «Шанувальники античної літератури», а учні 7-х класів у літературному квесті «Хто читає, той перемагає».     

    Предметний тиждень вчителів української мови та літератури був присвячений  Дню української писемності. Так, 9 листопада дирекція, вчителі та учні  взяли участь у Всеукраїнському радіодиктанті «Крила України» та на урочистій лінійці дали старт проекту «Від діда-прадіда до сьогодення. Ми – українці».  Проведено  мовний марафон  «Від Нестора Літописця до Петра Яцика», позакласний захід у 10-А класі «Розквітай же, рідна мово», шестикласники показали свої здібності у декламуванні віршів «Ми нащадки козацького роду».  Жук Анжеліка, учениця 9-А класу, взяла участь у Всеукраїнському конкурсі філософського есе, який проводив Національний університет «Острозька академія» (вчитель Шкиря О.М.). У ІІ Всеукраїнському учнівському літературно-мистецькому конкурсі «Стежками Каменяра» у номінації «Кращі ілюстрації до творів Івана Франка» взяли участь Шкиря Катерина, учениця 7-А класу, Золотарьова Олександра, учениця 5-А класу, (вчитель Сало О.В.).   Організовано і проведено І тур, забезпечено участь учнів у ІІ та ІІІ, ІV турах   ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (Данильченко Владислава посіла ІІ місце в ІІІ турі, керівник Матвієнко Т.А.),  ІХ  Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. На конкурс відгуків школярів «Читай-пиши», організований Благодійним фондом Сергія Жадана, направлено роботу Мурліної Юлії. На обласний конкурс учнівської творчості «Чому я поважаю професію військового – 2019» в номінації «Твір –роздум»  роботу учениці 11 –Б класу Власенко Тетяни «Маю честь» (керівник Мішура Т.Ф.).

В обласному творчому Інтернет - конкурсі «Солов’їні далі» Меженська Богдана посіла І місце в номінації «В хвиль блакитнім прудководі сонце порина…» (пейзажна лірика), Власенко Тетяна, Провозін Дмитро  отримали сертифікат учасника  в номінації «На мене зорять знов улюблені рядки» (поетичний переклад творів В.Сосюри різними мовами) (керівник Савченко О.В., Пальоха В.М.), Дзідзінашвілі Ельміра та Лобурь Оксана - заохочувальні грамоти від голови журі  - письменниці, члена Національної спілки письменників України Г. Гайворонської. Вчителі нагороджені подякою за підтримку обдарованої молоді.

Вперше навчальний заклад взяв участь у І етапі Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАН – Юніор Дослідник». На розгляд журі направлено роботи в номінації «Історик-Юніор» - «Мій внесок у музейну справу» Чередниченко Валерії «Мелодія серця», Коротун Інни «Марківщина древня, нова, віковічна», Коваль Юлії «Рядовий Перемоги» (робота отримала диплом ІІІ ступеня, керівник Мохонько Т.А.).

Цікаво і змістовно було проведено Тиждень еколого - патріотичного виховання, в рамках якого пройшли позаурочні виховні заходи: для учнів початкових класів – виставка робіт «Природа дивує», конкурс малюнків «Природа і ми – одне ціле», для 5-9 класів – екологічна конференція «Земля у нас одна», пізнавально-розважальна гра «Світ навколо нас», вікторина «Екологічний ерудит», для старшокласників – конкурс стінгазет «Доля планети в наших руках», «Хімія у моєму житті». Виставка домашніх улюбленців «Вусолапохвіст».

         З метою поглиблення знань з предметів була організована участь учнів 2-10 класів у Всеукраїнській українознавчі грі «Соняшник», 2-9  -  у ІХ Міжнародній природничій  грі «Геліантус» - 2018, «Колосок»,  які проводило творче об’єднання «Соняшник»,  3-4 класів у IX Всеукраїнському конкурсі  з англійської мови «Гринвіч» Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер – 2018»,  Всеукраїнській Інтернет - олімпіаді «На Урок», Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», iTalent конкурс ІТ проектів серед молоді віком до 19 років (Долженко М., учениця 7-А класу, Гура Дар’я, учениця 10-Б класу. Керівник Мартиненко Я.А.).

Учні гімназії є постійними учасниками   Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна». У напрямку  «Духовна спадщина мого народу» представлено роботу Коваль Юлії, учениці 9-А класу (керівник Мохонько Т.А.), яка посіла І місце в районному етапі, а на обласному – ІІ. У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких  робіт  Огієвич Аліни, учениці 10-А класу посіла І місце з роботою  «ХХІ століття і книга» (керівник Мохонько Т.А.).

Створенню позитивного іміджу гімназії, підвищенню рівня фахової майстерності та методичної грамотності вчителів також сприяє і друк їх на педагогічних сайтах. На сайті освітнього проекту «На Урок» розмістили уроки Шкиря О.М., Базікало К.Г.,  наукового інтернет-проекту Всеосвіта розміщено доробки Базікало К.Г..На власному блозі Шкиря О.М. розмістила презентацію «Іван Франко. Збірка зів’яле листя».  Вчитель біології Тимошенко Ю.М. відправила свою розробку на Всеукраїнський  конкурс на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін  з елементами  медіаграмотності для 1-11-х класів.

Систематично вчителі гімназії підвищують свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, загальнорайонних і обласних семінарів, Всеукраїнських вебінарів, конференцій.  У освітньому проекті ЕdErа  Єфіменко Л.А.  та ЗДНВР  проходять курс  «Управління школою. Практикум». Манушина Л.І., Матвієнко Т. А., Кір’ян Н.М. -  завершили курси  для вчителів НУШ,  Меженська Т. В. - «Англійська мова. Морфологія», «Онлайн –курс для вчителів початкової школи». 

Тимошенко Ю.М., Мартиненко С.С. та Мартиненко Я.А., Григоренко В.І., Косаревич Т.І. стали учасниками обласних  науково-практичних семінарів, Всеукраїнської науково-практичної конференції,  обласного семінару класних керівників при ЛОІППО. Жлуднєва Л.І. пройшла тренінг фасилітаторів ресурсних центрів Британської ради у м. Харкові.

Ярослава Андріївна  на постійно діючому семінарі провела практичне заняття «Застосування електронного журналу в навчальній діяльності» та стала учасницею обласного науково-практичного семінару.

         З вересня вчителі - початковці, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 і 2019-2020 навчальних роках, активно долучились до програми з підвищення кваліфікації педагогічних працівників: «Особливості організації освітнього процесу у 1-му класі в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти». 

Із початку  навчального року розпочалася підготовка педагогічних працівників за двокомпонентною моделлю проекту «Вчимося жити разом». Більшість вчителів успішно пройшли навчання за онлайн-курсом з методики розвитку соціальних навичок у дітей і підлітків «Вчимося жити разом» (обсяг 30 годин) та курс з концептуальних та методичних основ формування здоров’язбережної і соціальної компетентності «Основи здоров’язбережної компетентності» (обсяг 60 годин) і отримали сертифікати (Косаревич Т.І, Косенко В.М., Дворкова О.І., Матвієнко Т.А., Жарікова Т.С., Ульченко Н.О, Колодько С.А.).

Члени методичного об’єднання  вчителів початкових класів, вчитель історії та правознавства Базікало К.Г., заступники директора з НВР Романенко Г.В., Шкиря О.М.  активні  учасники  он-лайн-конференцій, інтернет-марафонів, вебінарів, тренінгів освітнього проекту «На Урок», освітньої платформи Всеосвіта, де розглядаються важливі питання реформування освіти: «Громадянська освіта» для 10 класу: загальні засади та особливості викладання І розділу»,  «Онлайн-тести – сучасна альтернатива традиційним засобам навчання», «Практичний кейс «Проведення STEM- квесту в середній школі», «Критичне мислення для освітян», « Змінюємо школу разом», «Світові освітні практики»  та ін. Усі вчителі природничого циклу взяли участь у он- айн вебінарі «Практичний кейс «Проведення STEM- квесту в середній школі» та Інтернет-конференції «Сучасні освітні тенденції: технології та інструменти розвитку креативного мислення».

         На базі нашого навчального закладу проведено  для заступників директорів  районний семінар-тренінг «Управління якістю освітнього процесу: завуч – модератор – вчитель», для вихователів   ГПД, для вчителів біології.

         Протягом  семестру проводилися консультації, індивідуальна робота з молодими  та новопризначеними вчителями  Меженською Т.В., Хімій К.О.,   Розовлян А.М., Вишняк С.О.:  надавалася необхідна допомога молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання предмета,   творчої активності молодих спеціалістів, планування, розробки  уроків, оцінювання навчальних досягнень з предмета, планування роботи із самоосвіти за вибраною методичною проблемою. Педагогічна дискусія «Як мотивувати учня до навчання?» Практичне заняття «Методи і форми навчання».

Рівень педагогічної майстерності педагогічних працівників гімназії значно зріс, про що свідчать результати атестації. Разом з тим, не всі  вчителі гімназії поширюють досвід роботи в рамках декади педагогічної майстерності, на сторінках он-лайн журналів. Не в повній мірі приділяється увага науково-дослідницькій діяльності, зокрема  у секції «Англійська мова», розвитку творчих здібностей учнів.

7. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2018-2019 навчального року робота педколективу була спрямована на забезпечення якісної освіти. Освітній процес у закладі здійснюється за класно-урочною системою. Одна учениця за станом здоров’я (згідно довідки ЛКК) здобувала цього навчального року освіту за індивідуальною формою навчанн. Для задоволення освітніх потреб в гімназії створені належні санітарно-гігієнічні умови:

- облаштовані класні кімнати, кабінети, спортивний зал, майстерні;

- діє 2 сучасних комп’ютерних класи, модернізований кабінет англійської мови;

- до послуг  мультимедійні комплекси, портативна комп’ютерна техніка;

-   працюють групи продовженого дня (для 1-4 та 5-6 класів),

- організоване гаряче харчування, медичне обслуговування;

- організовано підвіз для - 20   дітей із сіл Тернівка, Герасківка, 14-Лимарівка, Просяне, Розсохувате та по селищу-175 для , всього-   209 .

 В навчальному плані для 1-4-х класів за новим Держстандартом  передбачено по 1 годині російської мови в 3-4 класах.

Здійснюється допрофільна підготовка  учнів 9-х класів за природничо-математичним та філологічним напрямами.

Профільне навчання 11-х класів здійснювалося за двома напрямами: філологічним (профіль українська філологія - 11-Б),  природничо-математичним (  профіль математичний  -  11-А, ). В 10-х класах на профільному рівні вивчались математика в 10-А, історія в 10-Б. Варіативна складова  в старшій ланці використана для збільшення годин на підсилене вивчення   предметів, що винесені на ДПА та ЗНО. Для учнів  гімназії впродовж року діяло 14 гуртків різного спрямування, до яких залучено 226 учнів.

66 учнів(2017р.-51 учень, в 2016р.-45 учнів,2015р -67)  4 класу з двох предметів, та 55( 2017р.-53учні, в 2016р.- 37, 2015р.-45) – 9 класу з трьох предметів склали ДПА.

Дані таблиці у порівнянні за три роки

4 клас:

Предмет

Результати ДПА -2019(2018,2017,2016)

Успішність %

Якість %

ПЯН

Середній бал

Укр. мова

100(100,100)

80(84,69)

72(66,68,2 )

8,3(8,6;8,0)

Математика

95(100;100)

78(80,89)

70,4(71,84)

8,4(8,3;9,6 )

9 клас:

Предмет

Результати ДПА —2019(2018,2017)

Успішність %

Якість %

ПЯН

Середній бал

Укр. мова

96(100,97)

 75( 62,66 )

 70(62,58)

8,1(7,5;7,3)

Математика

100(100; 100)

  63  (66;60)

 60  (63; 60)

7,1(7,6;7,1)

Історія України

100(100)

69 (94)

69(83)

8,1(9,5)

Проведений моніторинг навчальних досягнень  учнів гімназії в 2-11 класах за

рівнями.

Клас

Результати  2017-2018н.р.

Результати  за 2018-2019н.р.

Успішність %

Якість %

ПЯН

Серед-ній бал

Успішність %

Якість%

ПЯН

Серед-ній бал

2

100

64

57

8,3

100

63

60

8,5

3

100

62

58

8,1

100

73

60

8,3

4

100

71

61

8,4

100

71

61

8,2

2-4

100

65

59

8,3

100

69

60

8,3

5

100

41

49

8,3

100

60

56

8,7

6

100

38

48

8,1

96

31

45

8,1

7

89

13

38

7,2

97

22

43

7,8

8

98

43

52

8,3

84

14

37

7,1

9

95

36

47

8,0

100

44

53

8,5

5-9

97

35

47

8,0

96

34

47

8,0

10

100

40

51

8,4

98

46

50

8,6

11

100

54

55

8,7

100

43

53

9,1

10-11

100

48

53

8,6

99

45

51

8,9

5-11

98

38

49

8,2

97

37

48

8,3

2-11

99

51

54

8,2

99

53

54

8,3

36  (в минулому- 31, в 2017 році -32) учні 2-8-х,10-х класів гімназії нагороджені Похвальними листами за успіхи у навчанні, 20 випускників 9 класу - Похвальними грамотами за особливі досягнення у вивченні окремих предметів, четверо дев’ятикласників отримали свідоцтва з відзнакою. Всі учні 11-х класів склали ДПА  у формі ЗНО. 3 учні нагороджені Срібною  медаллю,  12 отримали грамоти за особливі досягнення у вивченні окремих предметів.

           Досить високі показники участі наших школярів у предметних олімпіадах. В  І етапі взяло участь 623 уч., з них 168 уч. посіли призові місця,

 в ІІ етапі - 64 уч., з них 1 місце - 24 уч., 2 місце - 16 уч., 3 місце - 9 уч.

ІІІ етап - 29 учасників, з них посіли призові місця 12 учнів:

Переможці обласного туру олімпіад з базових предметів у 2018-2019 н.р.

ПІ учня

Клас

Місце

Предмет

Вчитель

Мурліна Юлія

11-Б

ІІІ

Біологія

Жук С.В.

Мартиненко Карина

7-Б

ІІІ

Математика

Мартиненко Я.А.

Моргосліп Валерія

10-А

ІІІ

Правознавство

Молодєєв А.Г.

Шевченко Нараз

9-А

ІІІ

Хімія

Маргієва Л.А.

Косаревич Антон

10-А

І,

 учасник ІV

Хімія

Маргієва Л.А.

Медвідь Станіслав

9-Б

ІІІ

Географія

Данильченко І.В.

Касьянов Володимир

11-Б

ІІІ

Географія

Данильченко І.В.

Гармаш Кіріл

9-Б

ІІІ

Технічна праця

Вертелецький А.В.

Шкиря Назар

9-Б

ІІІ

Технічна праця

Вертелецький А.В.

Літвінов Іван

10-А

ІІ

Технічна праця

Вертелецький А.В.

Костромцов Максим

11-А

ІІІ

Технічна праця

Вертелецький А.В.

Кривошлик Микола

11-А

І, учасник ІV

Технічна праця

Вертелецький А.В.

З метою підготовки учнів 11-х класів до ЗНО здійснювалася систематична робота дирекцією гімназії та вчителями-предметниками. Своєчасно доводилася вся інформація до відома учнів і батьків з даного питання. Надана була можливість участі у вебінарі,що проходив в  онлайн-режимі. Учні  11-х та 10-х класів брали участь у пробному тестуванні - 2018.

Учні гімназії – активні учасники різноманітних творчих конкурсів

Учень

Клас

Місце

Назва

Вчитель

Данильченко Владислава

4

ІІ

ІІІ етап   ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, (учасник ІV етапу)

Матвієнко Т.А.

Меженська Богдана

9-В

І

Регіональний творчий Інтернет - конкурс «Солов’їні далі»

Пальоха В.М.

Дзідзінашвілі Ельміра

учасник

Лобурь Оксана

учасник

Провозін Дмитро

учасник

Дзідзінашвілі Ельміра

учасник

Власенко Тетяна

учасник

Савченко О.В.

Коваль Юлії

Диплом ІІІ ступеня

Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН – Юніор Дослідник»

Мохонько Т.А.

Коротун Інна, Чередниченко Валерія

10

9

учасники

Тимошенко Ю.М.

Шкиря О.М.

Коваль Юлія

9

        І

Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»

Мохонько Т.А.

Огієвич Аліна

10

        І

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт

Мохонько Т.А.

Долженко Маргарита 

7-А

учасники

iTalent конкурс ІТ проектів серед молоді віком до 19 років

Мартиненко Я.А.

Гура Дар’я

10-Б

67 учнів

2-10

Диплом переможця в початковій школі – 25

Диплом переможця на шкільному рівні - 21

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

Вчителі початкових класів, Пальоха В.М.

44 учні

2-9

Міжнародна природнича  гра «Геліантус» - 2018

Жук С.В.

Матвієнко Т.А.

10 учнів

3-4, 11

5 золотих сертифікатів

2- срібних

IX Всеукраїнський конкурс  з англійської мови «Гринвіч»

Меженська Т.В.

Жлуднєва Л.І.

39 учнів

Відмінних сертифікатів -10

Добрий – 8 сертифікатів

Міжнародний конкурс  з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер – 2018»

Мартиненко Я.А.

36 учнів

2-4

Відмінний сертифікат -8

Добрий сертифікат - 24

Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»

Вчителі початкових класів

2-11

Всеукраїнській Інтернет - олімпіаді «На Урок»

Вчителі-предметники

Жук Анжеліка

9

учасник

Всеукраїнський конкурс філософського есе

Шкиря О.М.

Шкиря Катерина

7

учасник

учасник

Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра». Номінація «Кращі ілюстрації до творів Івана Франка»

Сало О.В.

Золотарьова Олександра

5

Власенко Тетяна

11

учасник

Обласний конкурс учнівської творчості  «Чому я поважаю професію  військового – 2019»

Мішура Т.Ф.

Мурліна

Юлія

11

учасник

Конкурс відгуків школярів «Читай-пиши», організований Благодійним фондом Сергія Жадана

Мішура Т.Ф.

8. Виховна та позакласна робота.

        

  Виховна робота в Опорному закладі  здійснюється у відповідності з річним планом роботи, планом роботи дитячої республіки «Дзвін» та планами роботи класних керівників. Спрямована на формування ціннісноорієнтованої, конкурентоздатної, самодостатньої особистості.

  У своїй діяльності педколектив керується законами «Про освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів», «Про захист суспільної моралі», Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Декларацією захисту прав дитини, Концепцією національно-патріотичного виховання, Стратегією національно-патріотичного виховання, Статутом Марківської гімназії, Освітньою програмою закладу.

  Виховна робота  здійснюється за напрямками, визначеними Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та у відповідності до календаря знаменних та пам’ятних дат на 2018-2019 навчальний рік.

Велика увага приділяється вихованню в учнів любові до рідного краю через вивчення його історії.  З цією метою організовувалися  відвідування районного краєзнавчого музею та музею воїнів-інтернаціоналістів. Учениця  гімназії Коваль Юлія стала переможницею районного етапу експедиції «Моя Батьківщина – Україна» (керівник Мохонько Т.А.).  Протягом навчального року учні гімназії брали участь у заходах до Дня народження А.І. Єременка, до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників - лінійка «Героям слава!», до Дня української писемності та мови, реалізації проекту «Від діда-прадіда до сьогодення ми - українці», пам’яті жертв голодомору «Скорботна пам’ять поколінь», створенні стіни думок «Гідність українця» до Дня гідності та Свободи, шкільному етапі військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), акції до Дня Збройних сил України «Вітальні сувеніри для бійців»,  лінійці «Єдина, незалежна, соборна Україна» Дня виводу військ з Афганістану «Афганістан – сумна пам’ять минулого»(зустріч з учасниками бойових дій ), до Дня Чорнобильської трагедії, акції «Великодній кошик для героїв», до Дня пам’яті та примирення, до Дня вишиванки у конкурсі малюнків на асфальті «Рушничок веде до школи».

        В учнів виховується повага до державних символів України та  традицій українського народу. З цією метою в класних колективах проведено ряд заходів: 11-Б клас (класний керівник Савченко О.В.) - «Україна – європейська держава», 10-А клас (класний керівник Григоренко В.І.) -  «Цінність держави визначається цінністю її громадян»;   бесіди: 6-Б клас (класний керівник Базікало К.Г.) - «Цінуй і поважай державну символіку», «Конституція – основний закон нашої держави»,    усний журнал 7-А клас (класний керівник Мішура Т.Ф.) - «Усе моє, все зветься Україна», 7-В клас (класний керівник Солоп І.Б.) - «Ланцюжок побажань Україні»,годину духовного спілкування у 5-А класі (класний керівник Медведєва Л.Г.) – «Святині нашої держави»; тематичний тиждень у перших  класах  (класоводи Коваль Т.О., Дворкова О.І.) «Я - українець», 2 – гі класи (класоводи Зелик Г.М., Колодько С.А., Ульченко Н.О.) здійснили віртуальну подорож «Моя Україна. Знаймо й шануймо символи рідного краю» , усний журнал «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна», 3-ті класи (класоводи Косаревич Т.І., Косенко В.М.) - урок-єднання «Цінності, які об’єднують усіх»; 4-ті класи (класоводи Матвієнко Т.А., Манушина Л.І., Кір’ян Н.М.) – виховні години «Україна незалежна, демократична, правова держава», створено колаж «Державні символи у нашому житті», кожна класна кімната обладнана куточком української державної символіки.

             На виховання патріотичних почуттів спрямована робота волонтерського загону  «Серце Данко» 6-Б класу, класний керівник Базікало К.Г.,учасники якого упорядковували територію біля могили юного партизана-героя Марківки Вані Бородая. Старшокласники відвідували ветеранів Другої світової війни, вітали їх зі святами.

           Протягом навчального року проводиться робота з превентивного виховання та профілактики правопорушень. Діяльність ведеться на рівні класних колективів та дирекції гімназії. Особлива увага приділялася учням, віднесеним до «групи ризику», та тим, що перебувають на внутрішньошкільному обліку. У 2018-2019 н.р. учнями гімназії не було скоєно жодного злочину. До категорії дітей «групи ризику» віднесено 19 учнів. Причинами  контролю за їхньою поведінкою є  бійки (Горох С, Кудінов В., Онопрієнко М. – 9-Б клас), шкідливі звички (Левенець Є., Захарчук М., Щербаков М., Гетьманський М. -  6-А клас), часті пропуски занять (Базікало Т. 9-В клас, Трохліб Д. 10-Б клас), порушення правил поведінки у громадських місцях (Тарабановська А., Мосьпан Д., Невірчак С., Шило Д., Гноєва М. – 10-Б клас, Булименко О. 9-В клас, Плахотнюк Д. 8-Б клас) , перебування родини на обліку в ССД  як кризової (Рєпка К. 9-Б клас), низька мотивація до навчання  (Пивоваров А. 4-В клас, Грушко В.4-Б клас). У лютому 2019 року рішенням ради профілактики з обліку знято: Онопрієнка М., Кудінова В., Булименка О., Гетьманського М.

          В рамках тижнів правових знань  у жовтні 2018 року, Всеукраїнського тижня права у грудні 2018 року, акції  «16 днів проти насильства», організовувалися зустрічі з працівниками правоохоронних органів, учні 9,10 класів взяли участь у днях відкритих дверей районного відділу РАЦСу , державної виконавчої служби та районного суду. Згідно з планами тижнів класними керівниками та класоводами проводились виховні години, години спілкування, бесіди «Там, де права, там і відповідальність», « Кримінальна відповідальність за хуліганство» (5-9 класи), «Права неповнолітніх» (1-11 класи), «Дитина під парасолькою прав» (1-4 класи). Дев’ ятикласники взяли участь у правовому брейн-ринзі «Свої права ти добре знай, їх шануй, оберігай» (Базікало К.Г.),  десятикласники створили буклети « Людина в правовому та соціокультурному просторі» та взяли участь у проекті «Кава з поліцейським». Уроки права «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх за скоєння насильницьких дій» (9 клас Базікало К.Г.), лекція на тему «Торгівля людьми» (спеціаліст ССД Марківської РДА), перегляд та обговорення  фільму «Життя на продаж» (Солоп І.Б. , Тимошенко Ю.М.)

          Регулярно у відповідності з планом роботи відбувалися засідання Ради профілактики. Розглядалися питання відвідування навчальних занять, охоплення учнів девіантної поведінки гуртковою роботою; ставлення до навчання та поведінка учнів.

         Під постійним контролем дирекції відвідування учнями занять. Облік відвідування здійснюється класними керівниками, медичною сестрою та аналізується на нарадах при директорові. У вересні та січні проводився рейд «Урок». Протягом цього навчального року не виявлено жодного учня, що пропускає заняття без поважної причини. У січні видано наказ №10аг   від 21.01.2019 року « Про вивчення стану роботи класних керівників з контролю за відвідуванням учнями навчальних занять»

       Значна увага  приділяється вихованню в учнів ціннісного ставлення до культури та мистецтва під час випуску стіннівок, фотогазет, персональних художніх виставок, виробів декоративно-прикладного мистецтва.  Розвитку художньо-естетичних смаків учнів сприяло проведення «Осіннього балу», відповідальні 10-ті класи, класні керівники Григоренко В.І.. Сало О.В.,  новорічних ранків та вечорів, святкової концертної програми «Сюрприз для мами», предметних тижнів та свят, що проводяться у класних колективах. Виставка малюнків «Я малюю світ майбутнього» (4-В клас, класовод Кір’ян Н.М.), екскурсія «Барви пір року» (3-Б клас, класовод Косенко В.М.), виготовлення колажу «Мої улюблені квіти» (1-А клас, класовод Коваль Т.О.).

Ціннісне ставлення до праці формувалося під час проведення профорієнтаційних зустрічей. Проведення тренінгових занять працівниками районного центру зайнятості, анкетувань та тестувань з метою виявлення профнамірів  старшокласників. Виховання поваги до праці в учнів гімназії відбувається під час уроків трудового навчання, виготовлення подарунків власними руками до Дня Збройних сил України,  8 Березня, Великодня та через ряд заходів. Вікторина «Сучасні професії» (1-Б клас, класовод Дворкова О.І.), година мрій «Коли я виросту» (2-В клас, класовод Ульченко Н.О.), проект «Землю сонце прикрашає, а людину – праця» (2-А клас, класовод Зелик Г.М.), круглий стіл «Риси та якості майбутнього фахівця» (11-А клас, класний керівник Маргієва Л.А.),уроки життєвої мудрості «Праця прикрашає людину» (7-А клас , класний керівник Мішура Т.Ф.).

          Морально-етичні  якості учнів виховуються на засадах благодійництва, толерантного ставлення до оточуючих. Учні брали участь у акціях «Збери портфель товаришу», «Добротою себе виміряй», «Серце до серця». Проведено тиждень толерантності, в рамках якого організовано заходи: лінійка-відкриття «Людина починається з добра», скринька побажань «Поділись гарним настроєм з другом», виставка колажів: «Толерантність – це…»

          Класними керівниками проведено засідання дискусійного клубу «Для чого живе людина» (10-А клас, класний керівник Григоренко В.І.), моделювання ситуацій «Допомога людям з особливими потребами» (4-Б клас, класовод Манушина Л.І.), година спілкування «Егоїзм. Добро чи Зло» (6-Б клас, класний керівник Базікало К.Г.), інтерактивна гра «Скажи приємне слово сусідові по парті» ( 3-А клас, класовод Косаревич Т.І.), диспут «Про скромність та зарозумілість» (9-В клас, класний керівник Пальоха В.М.), тренінг «Вчимося толерантності» (5-А клас, класний керівник Медведєва Л.Г.).

         Екологічне виховання дітей здійснювалося шляхом формування в учнів ціннісного ставлення до природи під час проведення тижня природи, в рамках якого учні виготовляли вироби з природного матеріалу, випускали фотогазети «Вухо-лапо-хвіст», брали участь у вікторинах та конкурсах, виставці домашніх улюбленців. Класоводами та класними керівниками ведеться постійна робота з екологічного виховання практикум «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять» (10-Б клас, класний керівник Сало О.В.), заочна подорож у «грибне царство» (2-Б клас, класовод Колодько С.А.), виховна година «Екосвіт очима митців» (11-Б клас, класний керівник Савченко О.В.), коло ідей «Як берегти природу» ( 4-А клас, класовод Матвієнко Т.А.).

          Фізичному вихованню та формуванню здорового способу життя учнів сприяють  щоденне проведення ранкової зарядки, організація спортивних змагань з міні-футболу, баскетболу, волейболу «Тато,мама, я – спортивна сім’я». Команди гімназії здобули перемогу  у районних змаганнях з міні-футболу, баскетболу, волейболу, спартакіади з легкої атлетики.

Участь у районних змаганнях

№ з/п

Вид змагань

Класи

Місце

Вчитель

1

Козацький гарт

5-11

І

Ткаченко В.М., Мазунін Д.Г.

2

Міні- футбол

7-9

І

Ткаченко В.М.

Мазунін Д.Г.

3

Міні- футбол

2-4

І

Ткаченко В.М.

Мазунін Д.Г.

4

Міні- футбол

5-6

І

Мазунін Д.Г.

5

Міні- футбол

10-11

І

Ткаченко В.М.

Мазунін Д.Г.

6

Шахи,шашки, теніс

7-9

ІІ

Мазунін Д.Г.

7

Шахи,шашки, теніс

10-11

І

Ткаченко В.М.

8.

Волейбол

7-10

І

Ткаченко В.М.

Мазунін Д.Г.

9

Баскетбол

7-9

Хл. ІІ

Дів. IV

Ткаченко В.М.

Мазунін Д.Г.

10

Баскетбол

10-11

ІІ (хл,дів)

Ткаченко В.М.

Мазунін Д.Г.

11

Спартакіада з легкої атлетики

7-8

10-11

І

Ткаченко В.М.

Мазунін Д.Г.

12

Міні футбол (пам’яті прикордонників)

7-9

І

Ткаченко В.М.

13

Змагання з допризовної підготовки

10-11

І

Ткаченко В.М.

14

«Сокіл» («Джура»)

9-10

ІІІ

Ткаченко В.М.

15

ДЮП

5-10

ІІ

Розовлян А.М.

Проведено два  тижні охорони безпеки життєдіяльності, тиждень безпеки дорожнього руху.             Учні мали змогу отримати навички надання першої медичної допомоги, взяти участь у конкурсах, зустрічах з працівниками районного відділу ГУМНС. Здійснювалися екскурсії до Марківського РВ ГУМНС та навчання з евакуації. Медсестра гімназії Мандра Н.С. разом з учнями підготувала санбюлетені «Обережно, грип!», «Отруєння грибами», «Туберкульоз – загроза людства», «Профілактика і симптоми кору», «Попередження шкідливих звичок», «Особиста гігієна школяра». Класними керівниками та класоводами регулярно ведеться робота з формування навичок здорового способу життя: бесіди «Комп’ютер: корисне і шкідливе поруч» (9-А клас, класний керівник Жук С.В.), «Життя – найдорожчий скарб» (7-Б клас , класний керівник Мартиненко Я.А.) .

         Виховна робота здійснюється і на рівні учнівського самоврядування, яке має структуру дитячої республіки на чолі з президентом та президентською радою. Керівництво здійснює педагог-організатор Розовлян А.М. Президент гімназійної республіки «ДЗВІН» обирається  один раз на рік шляхом таємного голосування у жовтні-листопаді. У 2018 році президентом обрано ученицю 9 -А класу Романенко Каріну. Склад президентської ради оновлюється шляхом висунення кандидатур від 8-11 класів та обирається на загальношкільній конференції, що проводиться у вересні нового навчального року. На даний час президентська рада складається з 9 членів, всі вони є організаторами тематичних секторів. Робота ведеться у відповідності до планів роботи. Діє президентська рада у відповідності до Положення та в рамках Конституції республіки «ДЗВІН», які не суперечать Статуту Марківської гімназії. 

  Робота педагогічного колективу з батьками спрямована на розбудову партнерських стосунків з батьківською громадськістю. Про стан роботи з батьками видано наказ №43-од   28.03.2019. Виховна робота з учнями та їх батьками  протягом 2018-2019 навчального року здійснювалася на належному рівні.

  Разом з тим всім педагогічним працівникам гімназії слід звернути увагу на виховання в учнів загальної культури та культури мовлення,  поваги до дорослих, дотриманню режимних моментів, організації класного учнівського самоврядування.

9. Правовиховна робота.

У нашому   закладі освіти з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- учнівський лекторій, класні години;

- зустрічі зпрацівниками юстиції, відвідування відкритого засідання суду;

- лекції, бесіди з правової тематики;

- анкетування;

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

- уроки правознавства;

- олімпіади з правознавства;

- індивідуальні бесіди з учнями ускладненої поведінки;

- батьківський лекторій;

- відвідування сімей вдома;

-корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови;

-Тижні правових знань .

10. Соціальний захист.

         Робота соціального- педагогічної служби здійснювалася  за такими напрямками діяльності:

1.Соціально-психологічна підготовка до навчання в школі;

2.Адаптація дітей до нових умов перебування в навчально-виховному закладі;

3.Організація роботи з дітьми девіантної поведінки;

4.Професійне самовизначення старшокласників;

5.Попередження суїцидальної поведінки дітей і підлітків, насильницьких дій у родині та навчально-виховному закладі;

6.Організація роботи з дітьми пільгового контингенту;

7.Оптимізація освітнього процесу;

8.Виховання самодисципліни;

9.Вивчення індивідуальних особливостей, специфіки умов і процесу їх розвитку;

10.Встановлення міжособистісних відносин з кожною дитиною;

11.Робота з дітьми з особливими потребами;

12. Взаємодія з батьками, адміністрацією, соціально-психологічними службами.

          Протягом вересня 2018 року здійснювалося вивчення контингенту учнів гімназії для складання соціального паспорту гімназії та зайнятості школярів у гуртковій роботі , позашкільних навчальних закладах. За результатами проведеної роботи в опорному  закладі Марківська гімназія виявлено:

2 учня позбавлені батьківського піклування;

12 малозабезпечених учнів;

58- дітей з багатодітних сімей ;

7 -дітей — інвалідів;

2- дітей — ЧАЕС;

20 — напівсироти;

7- кризові родини;

2 родини -батьки, яких загинули під час виконання службових обов'язків;

138 - учнів з неповних сімей;

39 -дітей,що тимчасово переселені і прибули на навчання із зони АТО.

          У вересні-жовтні  2018 - 2019 року складено акти житлово-побутових умов на учнів , позбавлених батьківського піклування .

        Соціально-психологічні дослідження, психодіагностика проводилася з учнями, їх батьками та з педпрацівниками.   

  Класним керівникам, заступникам директора, батькам, вчителям-предметникам надавалися результати діагностування учнів із соціально- психологічних питань. Також індивідуальна діагностика проводилася за запитом самих учнів, вчителів.

    Соціально-перетворювані функції здійснювалися шляхом публічних виступів на педагогічних семінарах, доповідей на педрадах, методичних об’єднаннях класних керівників, на засіданнях методичних об’єднань соціальних педагогів та психологів ЗНЗ.

 Консультативні функції проводилися з учнями, батьками, вчителями за запитом:

-оформлення заяв по тимчасовій опіці-18

-консультації опікунів -2

-консультації багатодітних родин по оформленні посвідчення -3

-консультації батьків дітей- інвалідів -4

     -консультації батьків із зони АТО- 39

    - консультації батьків з питання оформлення документів на безкоштовне харчування -5

  -консультації випускників(вибір професії, місце навчання, престижність професії) -23

   -консультації учнів 9- их кл.

   -консультації по адаптації-15 (5-ті кл.)

 Захисні функції здійснювалися у співпраці з органами виконавчої влади та громадського самоврядування.

Практичним психологом вивчено рівень соціально – психологічної адаптації учнів 1, 5 класів до шкільного навчання.

            Класним керівникам  надано рекомендації, проведено індивідуальні бесіди з окремими учнями щодо налагодження спілкування з однокласниками.

        Вивчено інтереси і схильності учнів опорного закладу. В результаті дослідження виявилось, що в учнів молодшої школи переважають такі інтереси, як малювання, танці, співи, спорт, іноді читання, математики; в учнів середньої ланки школи – комп’ю - терні ігри, спорт, музика, танці,  іноді рукоділля, математика, читання; в учнів старших класів – інформатика,  правознавство, біологія. Учні старших класів виявляють інтерес до таких видів діяльності як, інформатика, медицина, право.

Відбувався постійне спостереження  за відвідуванням учнями опорного закладу. Здійснювався контроль за дітьми, схильними до правопорушень. Здійснювався психодіагностичний  супровід  дітей із неблагополучних сімей.

. Основні завдання та проблеми над якими працював  практичний психолог :

   - організація  виховної роботи на соціально – психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної  і  ризикованої поведінки підлітків ;

  - сприяння створенню умов щодо збереження та захисту психоемоційного здоров’я  учасників навчально-виховного процесу ;

    - допомога дітям молодшого шкільного віку у вирішенні проблем, пов’язаних з інтелектуальною, особистісною, соціально-психологічною готовністю до шкільного навчання.

І. Тематика звернень до практичного психолога  протягом квітня-травня навчального року (за результатами проведення індивідуальних та групових консультацій)

№ з\п

Тематика звернень

Кількість звернень

З боку батьків :

1

З питань особливостей подолання трудностей у першому класі .

3

2

З питань морального виховання.

1

3

З питань взаємовідносин у сім’ї

-

З боку педагогів :

1

З питань вирішення конфліктних ситуацій.

2

2

З питань поведінки на уроках .

2

3

З питань спілкування  однолітків

2

4

З питань  невдач , стресів в  учнів

-

З боку дітей :

1

З питань налагодження стосунків з батьками

-

2

З питань налагодження стосунків з  однокласниками

2

3

Професійне самовизначення

-

 1. Профорієнтаційна робота.

Профорієнтаційна робота в гімназії здійснюється під час навчально-виховного процесу: уроків трудового навчання та технологій, у процесі самообслуговування, під час облаштування пришкільної території,  розширення знань про професії на уроках, позакласних виховних заходах, зустрічах із представниками вузів.

   Активно допомагають у цьому працівники районного центру зайнятості. Відповідно до спільного графіка ними проводяться профорієнтаційні уроки для учнівської молоді, організовуються зустрічі, професіографічні екскурсії. 

Про рівень профорієнтаційної  роботи з учнями свідчить стан працевлаштування випускників: у минулому навчальному році випущено59

(2017р.-40, в 2016р.-46) дев’ятикласників,  працевлаштовані всі :41 (2017р.- 30, 2016р -37) здобувають повну загальну середню освіту  в 10 класі гімназії, 8 (в 2017р.- 5,2016р.-3,  2015р.- 11)– в аграрному ліцеї,10(2017р.-  5, в 2016р – 6, 2015р -6)– в інших закладах. Серед минулорічних 37   випускників 11-х класів 36 =97%(в 2017р.- 97%,в 2016р. -93%, 2015р-  97%)  вступили у ВУЗи  3-4 рівня акредитації. Непрацевлаштованих немає.

12. Робота з батьками.

        

Педагогічний колектив  у цьому напрямку керується нормативними документами:  Конституцією України, законом України «Про освіту», статтями Сімейного Кодексу України, Конвенцією ООН про права дитини, Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, Стратегією національно-патріотичного виховання, Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів,  Положенням про класного керівника.

Система роботи педколективу з батьківською громадськістю включає в себе:

 •  пропагування педагогічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної грамотності батьків;
 • впровадження форм роботи з сім’єю,що сприяє партнерським стосункам «педагоги - батьки – здобувачі освіти»;
 • підтримка сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах (кризових, тимчасово переселених сімей, підтримання постійного зв’язку з родинами, де виховуються учні, схильні до правопорушень).

Спільна робота вчителів та батьків спрямована на досягнення учнями успіхів у навчанні, виховання громадянина України, компетентної особистості, формування навичок культури поведінки, профілактику правопорушень та шкідливих звичок, пропаганду здорового способу життя, моралі та духовності.

         Основними завданнями родинно-сімейного виховання в гімназії є:

-    гармонійний всебічний розвиток дитини;

-    підготовка її до життя в умовах сучасного суспільства;

- формування в дітей моральних цінностей з позиції добра, справедливості,  правди, людяності;

-    розуміння пріоритету виховання дітей у сім’ї та гуманних взаємин між членами родини;

-    важливості ролі сім’ї у житті суспільства;

-    створення сприятливої  атмосфери в сім’ї;

-    виховання національної свідомості і самосвідомості;

-    культури поведінки;

-    залучення до традицій родинно-побутової культури українців, активної участі у родинних святах.

Робота з батьками в закладі освіти здійснюється на загальношкільному рівні, в учнівських колективах згідно з планами виховної роботи за визначеними напрямками: ознайомлення з умовами життя сім’ї, її психологічним кліматом, особливостями поведінки дитини в сім’ї; визначення рівня педагогічної культури батьків та допомога в його підвищенні; виявлення позитивного досвіду сімейного виховання з метою його поширення; залучення батьків до організації позакласної  виховної роботи.

З початку навчального рокув опорному закладі проведено загальношкільнубатьківську конференцію (19.10.2018),на якій обрано новий склад Ради опорного закладу, Піклувальної ради, Батьківський комітет. Батьки ознайомлені з режимом роботи навчального закладу, організацією освітнього процесу, харчування, підвозу, медичного обслуговування, фінансово-господарчою діяльністю. 31.01.2019 та 01.02.2019проведено загальні батьківські збори для батьків учнів 9-х та 10-11 класів, на яких розглядалися питання результативності навчання старшокласників за підсумками І семестру, особливості здачі ДПА та ЗНО, зміни в документах про освіту, про деякі аспекти національно - патріотичного виховання учнівської молоді, надавалися поради щодо профорієнтаційного визначення випускників. Доїх проведення залучалися директор, соціальний педагог, заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи. Практикується проведення Днів відкритих дверей.

Класоводи та класні керівники в організації роботи з батьками застосовуютьтакі методи: спостереження, анкетування, тестування, усний журнал, бесіда, лекція, диспут, відеолекція, круглий стіл, консультування, пряме спілкування, тренінг.

Для урізноманітнення та зацікавлення батьків проблемами закладуосвіти класоводи та класні керівники застосовують різні форми роботи: тренінгові заняття – «У перший клас по-новому», «Адаптація першокласників НУШ», «Перший раз у перший клас – ранкова зустріч» 1-А та 1-Б класи (класоводи Коваль Т.О., Дворкова О.І.), батьківські збори (двічі на семестр), обов’язковим питанням на яких є педагогічна освіта батьків: «Режим дня молодшого школяра як спосіб охорони його здоров’я» 2-В клас (класовод Ульченко Н.О.),«Розвиток самостійності. Вміння дітей відповідати за свої вчинки» 4-В клас (класовод Кір’ ян Н.М.), «Вільний час дитини. Постійні обов’язки в родині»4-А клас(класовод Матвієнко Т.А.), «Турбота батьків про фізичне виховання дитини» 6-Б клас (класний керівник Базікало К.Г.)«Булінг та стратегії його попередження» зустрічі-поради: «Шляхи подолання недоліків у навчанні. Підготовка до ДПА, ЗНО» 11-ті класи ( класні керівники Маргієва Л.А., Савченко О.В.); конференція: «Що заважає і що допомагає дитині добре навчатися і бути вихованою» 9-А клас(класний керівник Жук С.В.); усний журнал «Уміннявиховувати – це мистецтво» 5-Б клас (класний керівник Данильченко І.В.); круглий стіл «Мотивація до навчання. Успішне навчання дітей» 2-Б клас(класоводКолодько С.А.), «Роль батьків в організації навчальної діяльності п’ ятикласників» 5-А клас (класний керівник Медведєва Л.Г.),«Вплив шкідливих звичок на здоров’я старшокласників» 10-А клас (класний керівник Григоренко В.І.); інтерактивні вправи «Шість хусточок» 2-А клас (класовод Зелик Г.М.); застосовуютьсяіндивідуальні та групові бесіди за темами «Особливості навчання у 5 класі. Адаптація» 5 класи(класні керівники Медведєва Л.Г., Данильченко І.В.), «Дружба та толерантність у стосунках між дітьми» 6-А клас (класний керівник Шевченко О.В.); «Попередження суїцидальної поведінки» 10-А клас (класний керівник Григоренко В.І.),«Ставлення до навчання та поведінка» (всі класоводи та класні керівники), консультації вчителів – предметників«Успіхи дитини в навчанні. Як їх покращити».Застосовуються різноманітні форми діагностики родинного виховання : співбесіди, анкетування (паралельне для учнів та батьків) «Мій день» - «День моєї дитини» 7-В клас (класний керівник Солоп І.Б.). Всі класоводи та класні керівники підтримуютьпостійний зв’язокз батьками у телефонному режимі;спілкуються через щоденник. Новою формою роботи з батьками є інтернет-сайти класів , блоги вчителів-предметників (Зелик Г.М., Коваль Т.О., Дворкова О.І., Мартиненко Я.А., Мартиненко С.С., Шкиря О.М., Данильченко І.В. ), на яких розміщується інформація для батьків про навчання учнів, консультації, поради, заходи, що проводяться в класах. З 2017 року гімназія стала експериментальним майданчиком для впровадження Всеукраїнського пілотного проекту «Електронна школа», що стало новою формою роботи з батьками учнів 2-А, 2-Б, 7-х класів, 10-А, 9-В, які мають можливість простежувати успішність та дізнаватися коментарі вчителів з електронного щоденника.

Батьки залучаються до участі у загальношкільних заходах: урочиста лінійка до Дня Знань, святкові заходи до Дня вчителя, новорічних свят, військово-патріотичної гри «Джура», проведення родинних свят до 8 Березня. Проводяться спільні засідання Ради опорного закладу та батьківського комітету. Члени ради залучалися до розробки програми розвитку закладу, до вирішення питань благоустрою.

Значну увагу роботі з батьками приділяє соціальний педагог опорного закладу Солоп І.Б. Нею проведено анкетування серед батьків учнів 1-х,5-хкласів( адаптація до навчання) та 9-х класів (профвизначення дитини). В рамках громадського огляду нею відвідано родини, у яких виховуються діти –сироти Меженський Д. (5-А клас), Сєрік А. (2-В клас). Підтримується постійний зв’язок з батьками дітей, що потребують  постійного педагогічного контролю (Базікало Т. 9-В кл., Горох С. 9-В кл., Ялтавська Н. 9-В кл.). Проводились бесіди з батьками дітей з кризових сімей Щербакова Д. 6-А кл., Пивоварова О. (2-В клас). Особлива увага приділяється роботі з батьками та опікунами дітей пільгових категорій (ВПО, дітей-інвалідів, УБД). Їм надаються консультації щодо пільг, якими користується дитина.

13. Збереження   і зміцнення здоров’я.

  Медичне обслуговування учнів та працівників гімназії організовано відповідно до нормативно-правової бази. У  закладі діє медичний пункт. Медична сестра організовує планове медичне обстеження учнів, проводить профілактику дитячих захворювань,  санітарно - просвітницьку роботу. Щорічно на базі РТМО діти проходять медичне обстеження. В цьому році відповідно до результатів медичного огляду всіх учнів закладу, на підставі довідок лікувальної установи сформовані медичні групи: спеціальна —  20   учнів,  підготовча- 17 учнів, групи звільнених від занять фізичною культурою-   8, та основної групи  на навчальний рік. Відповідно цих списків видаються накази по гімназії, з якими ознайомлюються вчителі фізичної культури, класні керівники. На кожен клас складені Листи здоров’я.

Медичне обслуговування працівників гімназії організовано також на базі  РТМО. Працівники їдальні  проходять профілактичні щеплення. Висновки фіксуються в санітарних книжках встановленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри гімназії. Усі працівники допущені до роботи.

  Важливим аспектом збереження здоров’я є  харчування дітей протягом перебування їх у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується нормативними документами.  Учні 1-4класів -    247(2017р.-244, в 2016р -211, 2015р -230 дітей)  забезпечуються безоплатним  харчуванням ( з розрахунку – 14,40грн. у день).  Гаряче харчування  учнів 5-11 класів здійснюється за власний кошт. Реалізуюється буфетна продукція. В цьому році, як і в минулому, в осінньо-зимовий період харчування  вітамінізується шляхом додавання цибулі до 1-х страв, напою з шипшини.

З метою виховання здорового способу життя використовуються різні форми роботи:  показ відеороликів, електронних презентацій про шкідливий вплив куріння, наркотиків, алкоголю; проведення Днів здоров’я, екскурсій, психосоціальних занять.

У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру.

Медичною сестрою гімназії були здійснені оглядові, просвітницькі заходи та контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, температурного режиму тощо.

Медичний кабінет був повністю забезпечений ліками, перев’язувальним матеріалом та дезінфікуючими засобами на весь навчальний рік.

 

14. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

  Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до нормативно-правових актів з цього питання. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації гімназії, директора особисто. Наказом  призначений відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи у річному плані роботи, Колективному договорі. Кожен працівник має інструкції з охорони праці на всі види робіт.

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, поїздками. В наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у кожній класній кімнаті, навчальному кабінеті розміщені  стенди по безпечній поведінці. Двічі на рік здійснюється огляд споруди і приміщень закладу, про що складаються відповідні акти. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюються на нарадах при директорові, на батьківських зборах. На літній період у кожну родину підготовлені попередження про збереження здоров’я і життя дітей.

Проходяться  протягом року Тижні БЖД, у квітні – місячник охорони праці. Всі працівники пройшли навчання та перевірку знань з ОП. Двічі на рік проводиться тренування з евакуації.

  Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створенню безпечних умов навчання. Разом з тим протягом 2018-2019 н.р. сталося 4,(в 2017-2018н.р.- 4,в 2016-2017н.р.- 6) випадки травматизму дітей під час уроків фізичної культури та перерв, за якими за наказом директора проведено розслідування та складені акти. Є випадки травматизму дітей у побуті. Випадків виробничого травматизму не було.

15. Управлінська діяльність.

  Управління гімназією здійснюється відповідно до  річного плану роботи закладу, плану внутрішкільного моніторингу . Система  взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності й  планомірний розвиток навчального закладу.

  В гімназії в наявності усі  документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Зібрана і систематизована нормативно-правова база за новими Державними стандартами. Підключення  до швидкісної мережі Інтернет дає можливість оперативно й мобільно користуватися  інформацією вчителям і адміністрації гімназії, вчасно знайомитися з новими документами та їх проектами, брати участь у вебінарах різного спрямування.

На підставі Програми розвитку гімназії на 2013-2018 роки,перспективного  плану внутрішньошкільного моніторингу  складається річний план, який передбачає різні форми вивчення питань життєдіяльності закладу. Так , в 2018 -2019  навчальному році на контролі знаходилися такі питання:

Вересень

 • Затвердження календарно- тематичних планів.
 • Перевірка класних  журналів
 • Організація методичної роботи у 2018-2019 н.р.
 • Стан забезпечення учнів гарячим харчуванням та підвозом
 • Організація чергування по гімназії
 • Погодження  планів виховної роботи

співбесіди

нарада

наказ

звіт

                              графік

співбесіди

Жовтень

 • Проведення шкільних предметних олімпіад
 • Стан роботи ГПД
 • Навчально-виховна робота в 5-х класах
 • Навчально-виховна робота в 10 класах
 • Стан харчування дітей пільгових категорій
 • Охоплення учнів позашкільною освітою

протоколи

довідка

педагогічний консиліум

засідання малої педагогічної ради

довідки

рада гімназії

Листопад

 • Перевірка учнівських щоденників учнів 3,5,7,9 класів
 • Стан викладання  біології та екології
 • Виконання навчальних планів та програм
 • Вивчення роботи молодих та новопризначених педагогічних працівників
 • Залучення учнів до спортивно-оздоровчої роботи

довідка

наказ

наказ

відвідування уроків

календар змагань, педрада

Грудень

     Результативність методичної роботи

 • Стан викладання предметів варіативної складової
 • Контроль за організацією освітнього  процесу в 3-х класах.
 • Моніторингові контрольні роботи

 • Перевірка учнівських зошитів з української мови учнів  2-4 класів

          Моніторинг навчальних      досягнень учнів за І семестр

Наказ

наказ

наказ

довідка

довідка

педрада

Січень

 • Погодження планів виховної роботи
 • Відвідування учнями навчальних занять
 • Індивідуальна робота з важковиховуваними учнями
 • Рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних планів і програм  - перевірка класних журналів
 • Затвердження календарно- тематичних планів.
 • Стан викладання трудового навчання, технологій

співбесіди

наказ

наказ

наказ, педагогічна рада

співбесіди

наказ

Лютий

 • Правила ТБ при підвозі
 • Виховання поваги до Конституції та державної символіки
 • Контроль за організацією навчально-виховного процесу в 5 класах
 • Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються
 • Перевірка учнівських зошитів з математики учнів  2-4 класів
 • Контроль за веденням щоденників учнями 4 ,6,10 класів.
 • Контроль за організацією навчально-виховного процесу в 5 класах

наказ

наказ

нарада, довідка

характеристики

довідка

довідка

довідка

Березень

 • Стан роботи з батьками
 • Контроль за організацією навчально-виховного процесу в 1 класах
 • Відвідування навчальних занять педагогічних працівників, які атестуються
 • Виконання навчальних планів і програм
 • Ведення щоденників учнів 3 ,8,11 класів
 • Перевірка класних журналів
 • Стан ведення зошитів з біології і хімії

Наказ

довідка

атестація

наказ

довідка

нарада

довідка

Квітень

 • Стан виховної роботи.
 • Підготовка до ДПА
 • Охоплення учнів 10-11 класів профільним навчанням
 • Стан викладання образотворчого мистецтва

Наказ

нарада

нарада, наказ

наказ

Травень

Результативність методичної роботи

 • Перевірка навичок читання учнів 2-4-х класів

 • Моніторингові контрольні роботи

 • Організація та проведення ДПА в 4 класах

 • Виконання навчальних планів і програм
 • Рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних планів і програм

Наказ

засідання МО

наказ

нарада

наказ

педагогічна рада

Червень

Аналіз результатів ДПА

протоколи, звіт

   Особисто директором протягом року відвідані уроки  в кожній ланці, під час співбесід з учителями  проведено їх  аналіз. Узагальнення  результатів внутрішньошкільного моніторингу знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах по навчальному закладу,  довідках.

Крім контролю за освітнім процесом проводяться систематичні дослідження стану охорони праці та безпеки життєдіяльності, організація підвозу, контроль за якістю харчування, дотриманням санітарно-гігієнічного режиму та  пожежної безпеки.

В цьому році проведено 17 засідань педагогічної ради.

На  традиційних розширених засіданнях ради гімназії й  класних батьківських комітетів в цьому році розглядалися наступні питання: «Організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів», «Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в гімназії»,  «Підтримка дітей пільгових категорій», «Стан відвідування учнями занять та робота з профілактики правопорушень», «Про результативність роботи з обдарованими учнями», «Про підготовку учнів 11-х класів до ЗНО».

Щомісяця проводяться наради при директорові та позапланові з  термінових  питань.

На виконання закону України «Про звернення громадян» здійснюється особистий прийом директором. Розглянуто765заяв.

       Укладені угоди про співпрацю з дитячими  садками №1 та №3, Центром зайнятості. Щотижня проводяться оперативні наради з поточних питань. Щомісяця -  з аналізу виконання плану роботи та планування й коригування заходів на наступний місяць. Приймаються колегіальні рішення. Членами адміністрації, секретарем своєчасно і якісно виконуються доручення, оформляються документи,  звітна інформація.

        Я особисто є членом колегії відділу освіти.  У квітні 2019 року брала участь у засіданні круглого столу з метою подальшої співпраці та реалізації в Луганській області Міжнародного литовсько-українського проекту «Підтримка освітніх ініціатив у Новій         українській школі»На шляху до змін – 2019» (м.Сєвєродонецьк),  в Обласному засіданні круглого столу «Опорний заклад- центр розвитку освіти». Пройшла курси професійного розвитку за модулем «Партнерство в управлінні закладом освіти» та Тренінговий курс для учнівської  молоді основної та старшої школи «Життєві навички для активного громадянства».

15. Фінансово-господарська діяльність.

 Адміністрація гімназії  разом з технічним персоналом, при допомозі батьків  працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Марківської РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати.  Вчасно проводилися  проплати за спожиті навчальним закладом енергоносії, паливно-мастильні матеріали. На підготовку закладу до 2018-2019 навчального року залучено:

– бюджетні кошти;

– спонсори

– кошти батьків

 3099

19000

41850

Підтримується порядок на прилеглій території та подвір’ї гімназії .

Фінансовий звіт

про витрачені кошти в гімназії на період з 01.09.2018  по 01.07.2019

    Для медичного кабінету придбано медичні препарати та дезинфікуючі засоби  суму  3780,00грн.

    Закуплено рідке мило -1170,00грн.

    Для безперебійної роботи котельні в опалювальний період отримано два теплообмінники на суму 29000,00грн.

    На ремонт шкільних автобусів витрачено 13339,00грн.

    Придбано матеріали для поточних робіт в гімназії на суму 5300,00грн (відновлено водопостачання в овочевому цеху  їдальні та в кабінеті обслуговуючої праці, замінено змішувачі на рукомийниках, відремонтовано бойлер в їдальні, здійснено частковий ремонт каналізації на поверхах)

    Також здійснено заміну електромережі та ламп освітлення  на 4 поверсі та

 ремонт електроплит та пательні  в їдальні.

   Закуплено канцелярських товарів для потреб опорного закладу -1152,00грн.

    Зроблено  ремонт в залі боротьби -16525,00грн.

    Придбано меблі, дидактичні матеріали та мультимедійне обладнання для  перших класів  (Нова українська школа) на суму 263520 ,00 грн  (5 комплектів).

ВСЬОГО перераховано бюджетних  коштів :  333 989,60 грн.

Дякую всім вам за співпрацю і розуміння. Думаю, надалі ми будемо з вами працювати у співдружності та взаєморозумінні, керуватися у сумісній діяльності спільними цілями та інтересами.

Comments:
Only authorized users can leave comments.